EAS toetab

Soovin saada rohkem infot

   

  Privaatsuspoliitika

  PRIVAATSUSTINGIMUSED

  Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

  Käesolev dokument määratleb Clean Success OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

  Kes on klient?

  Isik, kes tellib Clean Success OÜ tooteid ja kasutab meie e-poodi.

  Mis on kliendiandmed?

  Kliendiandmed on igasugune info, mis on Clean Success OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed jne).

  Mida tähendab kliendiandmete töötlemine?

  Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

  Kes on kliendiandmete töötleja?

  Kliendiandmete töötleja on Clean Success OÜ (registrikood 14067769, asukohaga Kivi 12, Paldiski 76805. Kliendiandmete volitatud töötleja on DPD Eesti AS, Itella SmartPOST OÜ, Omniva AS. Clean Success OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Samuti Clean Success OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

  Kes on kolmas isik?

  Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

  Clean Success OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • ettevõtte nimi;
  • aadress;
  • telefon;
  • e-mail;
  • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed), andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed toodete kasutamise aktiivsuse, kasutatavate toodete ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed).

  Seaduses sätestatud alustel on Clean Success OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

  Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

  • täita kliendi tellimust;
  • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi;
  • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid ja kvaliteetseid tooteid;
  • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.

  Millistel juhtudel Clean Success OÜ avaldab kliendiandmeid?

  Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel. Postitusfirmadega ja Maksekeskusega on Clean Success OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

  Kuidas Clean Success OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

  Clean Success OÜ saadab Klientidele toodete pakkumisi. Kliendil on õigus igal ajal Clean Success OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

  Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

  Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@cleanecoworld.ee vahendusel.
  Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Kui klient ei soovi turundusliku infot, siis palume pööruda meie poole.

  Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

  Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta lisainformatsiooni, kirjutage e-posti aadressil info@cleanecoworld.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni,  kahe tööpäeva jooksul.